Chào mừng bạn đến với Innocare Health Care

Chứng nhận tuân thủ trách nhiệm xã hội

Chứng nhận tuân thủ trách nhiệm trong quá trình sản xuất tại HongKong. Xây dựng trên 3 tiêu chí chính: 
🤝Quan hệ cộng đồng XH
🤝Trách nhiệm với người lao động
🤝Tuân thủ các vấn đề về môi trường

Chúng tôi cam kết xây dựng thương hiệu và trách nhiệm xã hội trong suốt quá trình sản xuất sản phẩm đến khi sản phẩm có mặt trên thị trường.