Chào mừng bạn đến với Innocare Health Care

Chứng nhận WRAP tuân thủ toàn cầu


Chứng nhận vàng (Worldwide Responsible Accredited Production – Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) 

🎖🏆Chứng minh sự phù hợp với các yêu cầu của hiệp hội mua hàng Mỹ về trách nhiệm xã hội.
🎖🏆Giấy chứng nhận mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp về cơ hội kinh doanh, mở rộng thị trường trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt hoạt động xuất khẩu trên toàn cầu.
🎖🏆WRAP được thừa nhận và được chấp nhận bởi rất nhiều tổ chức như các đơn vị bán lẻ quốc tế, các nhà sản xuất thương hiệu và nhà cấp phép.
🎖🏆Các doanh nghiệp tại các nước phát triển xem việc được chứng nhận của WRAP là “ giấy thông hành quốc tế để xuất khẩu vào các nước phương tây”