Chào mừng bạn đến với Innocare Health Care

Các chứng nhận

Ngày 19 tháng 03 năm 2015, đăng ký thành công sản phẩm độc quyền
Độc quyền phát minh GCN số: ZL 2015 1 0120834.0
Bằng sáng chế mô hình tiện ích số: ZL 2015 2 0156584.1
Quản trị nhãn hiệu công thương số: 17375413